Zaštita podataka o ličnosti | AltaPay


Kontakt podaci Lica zaduženog za zaštitu podataka o ličnosti.

U vezi sa obradom i zaštitom podataka o ličnosti, kao i ostvarivanjem prava zagarantovanih Zakonom, lice na koje se podaci odnose može se obratiti Licu za zaštitu podataka o ličnosti (DPO – Data Protection Officer) putem:

e-mail adrese:

na broj telefona:

kao i poštom na adresu:

ALTA PAY GROUP DOO Beograd, Ugrinovačka 212, 11080 Zemun, sa naznakom: “Za Lice za zaštitu podataka o ličnosti”
Klikom na dugme ispod možete preuzeti pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti:

Preuzmite pravilnik