SuperPay video tutorijali

Dragi naši zastupnici na ovoj stranici možete pronaći video tutorijale koji na vrlo jasan i jednostavan način pokazuju kako se koristi SuperPay aplikacija. Za Vas smo kreirali uputstva za najčešće probleme i nejasnoće sa kojima se susrećete tokom rada u SuperPay aplikaciji.

1. Logovanje - kako se prijaviti u SuperPay aplikaciju?

2. Otvaranje blagajne - kako ispravno otvoriti blagajnu?

3. Neispravno otvaranje blagajne - kako izbeći najčešće greške?

4. Zatvaranje blagajne - kako ispravno zatvoriti blagajnu?

5. Platni nalog - kako ispravno izvšiti uplatu računa?

6. Dodaj platni nalog - kako uplatiti više računa za jednog klijenta?

7. Odustajanje od naloga - šta uraditi kada klijent odustane od uplate?

8. Storniranje - kako poslati zahtev za storniranje uplate?

9. Presek stanja - kako i kada se radi presek stanja?

10. Isplata na račun - kako uplatiti pazar?

11. Isplata kartice - kako proknjižiti isplate sa POS terminala?

12. Brzi keš slanje - kako poslati novac?

13. Brzi keš prijem - kako isplatiti novac?

14. Brzi keš izmena - kako izmeniti primaoca?