Prigovori i sugestije

Popunjavanjem odgovarajućeg formulara možete uputiti: prigovor, molbu, sugestiju ili pohvalu na rad platne institucije ALTA PAY GROUP DOO.

Prigovor koji podnosite mora sadržati dovoljno Vaših podataka kao i podatke vezane za uslugu na koju podnosite prigovor, kako bi se mogao nesumnjivo utvrditi Vaš odnos sa platnom institucijom ALTA PAY GROUP DOO kao i razlozi za podnošenje prigovora.

Na upućeni prigovor platna institucija ALTA PAY GROUP DOO će dostaviti odgovor na Vaš e-mail u roku od 15 dana (ovaj rok može biti produžen na mesec dana ukoliko platna institucija ALTA PAY GROUP DOO iz objektivnih razloga ne može da Vam odgovori u predviđenom roku, uz navođenje razloga i tačnog roka za odgovor) od dana prijema prigovora.

Pošaljite nam e-mail