Otvorene pozicije

Ukoliko želite dinamičan i zanimljiv posao, priliku da upoznate različite oblasti finansijskog poslovanja, unapredite svoja znanja i proširite mrežu kontakata, ovo je prava prilika za Vas!

 • Ostvarite odličnu zaradu
 • Kontinuirano se profesionalno usavršavajte
 • Postanite deo tima ambicioznih i motivisanih saradnika

Alta Pay Group je sertifikovana platna institucija sa mrežom od preko 2300 lokacija na teritoriji cele Srbije. Mi smo moderna kompanija koja raste i unosi inovacije u poslovanje. Tražimo ambiciozne saradnike koji će doprineti našem daljem razvoju i pomoći nam da budemo vodeća kompanija u ovoj oblasti u Srbiji.


Nudimo ti:
 • Stimulativnu zaradu
 • Rad u stabilnoj kompaniji sa kontinuiranim razvojem
 • Pozitivno i dinamično okruženje koje ceni inicijativu
 • Sve potrebne alate za rad
 • Mogućnost učenja i ličnog i profesionalnog razvoja
 • Rad u sistemu koji se razvija

Ako želiš da postaneš deo našeg tima javi se za jednu od sledećih pozicija:


1. Komercijalista


Vaše ključne odgovornosti bi obuhvatale:
 • Identifikovanje, komunikaciju i uspostavljanje saradnje sa potencijalnim zastupnicima
 • Prezentovanje usluga i proizvoda
 • Prikupljanje neophodne dokumentacije
 • Unapređenje odnosa sa postojećim zastupnicima
 • Konsultantski rad na terenu
 • Praćenje trendova na tržištu, konkurencije, potencijalna nova tržišta

Potrebne kompetencije:
 • Najmanje srednji nivo obrazovanja
 • Iskustvo na poslovima prodaje
 • Znanje MS Office paketa
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Odlične veštine pregovaranja i prezentovanja
 • Proaktivnost i timski duh
 • Usmerenost ka postizanju ciljeva

Ostale beneficije:
 • Službeni auto, mobilni telefon

2. Supervizor Službe kontakt centra


Vaše ključne odgovornosti bi obuhvatale:
 • Organizaciju i kontrolu rada operatera
 • Koordinaciju aktivnosti i planiranje dnevnih obaveza, obuka i mentorstva operatera
 • Praćenje pravovremenog, kvalitetnog pružanja tačnih informacija klijentima
 • Kreiranje efikasne procedure, politike i standarda za korisničku podršku
 • Pripremu i sprovođenje obuka u cilju usavršavanja rada zaposlenih u timu
 • Sprovođenje monitoringa komunikacije sa korisnicima, partnerima ALTA PAY, kao i državnim službama
 • Organizovanje aktivnosti u vezi sa utvrđivanjem nivoa kvaliteta usluga u zastupničkoj mreži, kao i održavanje kontinuiranog zadovoljstva korisnika
 • Redovno izveštavanje o postignutim rezultatima i sprovedenim aktivnostima

Potrebne kompetencije:
 • Najmanje viši nivo obrazovanja
 • Minimum 3 (tri) godine radnog iskustva
 • Proaktivnost, organizovanost i orjentaciju ka rešavanju problema i ostvarivanju rezultata
 • Analitičnost, sistematičnost, posvećenost
 • Strpljenje u komunikaciji sa korisnicima
 • Dobro poznavanje MS Office paketa

3. Saradnik u Službi kontakt centra


Vaše ključne odgovornosti bi obuhvatale:
 • Ostvarivanje neposredne komunikacije sa klijentima telefonskim putem i putem elektronske pošte u cilju pružanja svih relevantnih informacija, uputstava, saveta i pomoći za korišćenje usluga
 • Pružanje informacija i podrške korisnicima usluga i zastupnicima ALTA PAY
 • Prijem i evidentiranje reklamacija korisnika usluga, obrada i prosleđivanje istih nadležnim službama radi rešavanja
 • Povratno izveštavanje korisnika usluga i poslovnih partnera o ishodu zahteva
 • Prikupljanje informacija u cilju ispitivanja zadovoljstva korisnika

Potrebne kompetencije:
 • Najmanje srednji nivo obrazovanja
 • Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
 • Smisao za rešavanje tehničkih problema
 • Analitičnost, sistematičnost, posvećenost
 • Strpljenje u komunikaciji sa korisnicima
 • Dobro poznavanje MS Office paketa

4. Administrativni saradnik u pravnoj službi


Vaše ključne odgovornosti bi obuhvatale:
 • Prijem, arhiviranje i evidentiranje dokumentacije
 • Redovno ažuriranje i evidencija svakodnevne poslovne dokumentacije poput: ugovora, odluka, izjava, potvrda i ostale dokumentacije
 • Prikupljanje informacija, ažuriranje evidencije o svim informacijama o statusu predmeta zastupnika u vezi sa upisom zastupnika u nadležni registar NBS
 • Priprema poslovne dokumentacije za postupak registracije zastupnika u NBS
 • Korespodencija sa zastupnicima, poslovnim partnerima i potencijalnim poslovnim partnerima
 • Korespodencija i komunikacija sa, nadležnim, državnim organima radi pribavljanja dozvola, saglasnosti i ostale neophodne dokumentacije.

Potrebne kompetencije:
 • Najmanje srednji nivo obrazovanja
 • Analitičnost, sistematičnost, posvećenost
 • Dobro poznavanje MS Office paketa

5. Šef voznog parka


Vaše ključne odgovornosti bi obuhvatale:
 • Staranje o voznom parku: tehnička ispravnost vozila, minimum potrebne opreme za svako vozilo, evidencija oštećenja
 • Svakodnevna kontrola vozila po povratku sa terena
 • Prati potrošnju goriva i vrši kontrolu svih računa vezanih za gorivo
 • Organizuje, zakazuje, koordinira termine za izvršenje redovnih servisa vozila
 • Vrši nabavku materijala, opreme i rezervnih delova
 • Obezbeđuje potrebnu dokumentaciju za vozila
 • Evidentira i stara se o tačnosti svih troškova za vozila, u voznom parku kao i sve troškove vezane za održavanje vozila
 • Prati izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja i kontroliše primenu istog

Potrebne kompetencije:
 • Najmanje srednji nivo obrazovanja
 • Vozačka dozvola, minimum tri godine
 • Minimum jednu godinu na sličnim ili istim poslovima
 • Odgovornost, staloženost, taktičnost
 • Dobro poznavanje MS Office paketa

6. Blagajnik platne institucije


Vaše ključne odgovornosti bi obuhvatale:
 • Obavljanje poslova platnog prometa, menjačkih poslove i transfer novca
 • Vođenje evidencije o stanju blagajne u skladu sa propisima NBS
 • Obavljanje posredničkih i agentskih poslova sa partnerima
 • Arhiviranje dokumentacije
 • Redovno izveštavanje

Potrebne kompetencije:
 • Minimum srednje stručno obrazovanje
 • Strpljenje u komunikaciji sa korisnicima
 • Odgovornost i preciznost u radu
 • Analitičnost, sistematičnost, posvećenost
 • Dobro poznavanje MS Office paketa
 • Pozitivan stav i vedar duh
 • Proaktivan, uporan i orjentisan ka rezultatima

Za ovu poziciju nudimo ti:
 • Redovnu zaradu u iznosu od 55.000,00 RSD i mogućnost stimulacije

Ukoliko sebe vidite kao deo pobedničkog tima, dostavite biografiju na srpskom jeziku, elektronskim putem na email adresu: cv@altapay.rs