Loading...

Prigovori i sugestije

Popunjavanjem odgovarajućeg formulara možete uputiti: prigovor, molbu, sugestiju ili pohvalu na rad Menjačnice ALTA d.o.o.

Prigovor koji podnosite mora sadržati dovoljno Vaših podataka kao i podatke vezane za uslugu na koju podnosite prigovor, kako bi se mogao nesumnjivo utvrditi Vaš odnos sa Menjačnicom ALTA d.o.o. kao i razlozi za podnošenje prigovora.

Na upućeni prigovor Menjačnica ALTA d.o.o. će dostaviti odgovor na Vaš e-mail u roku od 15 dana (ovaj rok može biti produžen na mesec dana ukoliko Menjačnica ALTA d.o.o. iz objektivnih razloga ne može da Vam odgovori u predviđenom roku, uz navođenje razloga i tačnog roka za odgovor) od dana prijema prigovora.

Pošaljite nam e-mail

Napomena: polja * su obavezna

Banke partneri
Transfer novca